FAQ

Voor welke soort coaching kan ik bij Kathleen terecht?

Kathleen kan u coaching aanbieden op volgende vlakken:

  • Loopbaancoaching (VDAB erkend => gunstig tarief)
  • Life coaching
  • Gezins- en relatiecoaching
  • Levenspad en numerologie
  • Traumacoaching
  • Rouw- en verliescoaching
  • Hoogsensitiviteit (HSP)-coaching
Wat is loopbaancoaching?

Loopbaancoaching helpt je onder andere bij je zoektocht naar een gepaste job en
daarbij het bevatten van jouw potentieel, jouw kwaliteiten en uitdagingen.
Loopbaanbegeleiding is een trajectbegeleiding. Dit kan met of zonder
loopbaancheques worden gevolgd, de loopbaancheques bieden echter wel een
aanzienlijke financiële steun van de VDAB. Voor meer info Klik je best ook eens
op ‘kan ik gebruik maken van loopbaancheques’
Bij loopbaanbegeleiding wordt niet alleen de focus gelegd op veranderen van job
of werkomgeving, er wordt ook gekeken in hoeverre het mogelijk is om je job te
behouden doch er op een andere manier mee te leren omgaan zodat je minder in
de problemen komt met je draagkracht en veerkracht.
Bovendien kunnen er ook heoriënteringsvragen aan bod komen, de keuze tussen
werken als werknemer of als zelfstandige. Eveneens is het thema promoveren of
bewust verminderen bespreekbaar, net als de balans tussen werk en privé.
Voor hoog gevoelige en hoogsensitieve mensen is het eveneens belangrijk om dit
thema bespreekbaar te maken, voor sommigen zal het een eerste herkenning
zijn en voor anderen een verdieping, een groei met hun hoogsensitiviteit.

Waarover gaat Life coaching?

Samen kijken we wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn, wat jou blokkeert en hoe jij kan groeien. We bekijken hoe je terug in je “flow” kan geraken en hoe je met een aantal problemen en twijfels kan omgaan.

Wil je graag meer weten over jouw persoonlijke energie, jouw potentieel en jouw flow? Via coaching krijg je waardevolle inzichten voor een warmer en gelukkiger leven, je leert omgaan met essentiële noden en met stressbronnen in jouw leven.

Wat is gezinscoaching?

Een gezin is een groep en in coaching termen spreken we dan over een systeem
of context. Voor een systeem bestaan er zeer interessante wetmatigheden, die
eigenlijk allen dienen vervuld te zijn opdat het systeem in evenwicht en in flow
zou zijn. Die wetmatigheden pluis ik graag met je uit en daardoor krijg je tips
mee om aan de slag te gaan in je gezin, je context. Iedereen mag er zijn plaats
innemen en zijn grenzen aangeven, maar het is fijner als dat op een duidelijke en
respectvolle manier gebeurt.Dikwijls ontstaat er een onevenwicht wanneer je hoofd denkt dat je dingen moet doen die niet in overeenstemming zijn met wie je werkelijk bent of wat je wil. Als je je niet goed in je vel voelt, als je niet goed weet wat voor jou goede keuzes zijn dan kan een sessie life coaching je helpen.

Een goede relatie met je partner, ouders, kinderen, … is belangrijk om je goed te voelen. Maar in alle relaties kan je wel eens vastlopen; je begrijpt elkaar niet, je geeft meer dan je terugkrijgt, je kan jezelf niet zijn, ….

Samen bespreken we wie je bent, waar je voor staat, wat je verwacht van je relatie met de anderen. We brengen jou en je omgeving in kaart. Hoeveel geef je van je zelf en hoeveel krijg je terug? Wat kan je doen om deze balans te verbeteren en je relaties terug in een goed evenwicht te brengen.

We gaan samen op zoek naar hoe je de verbinding met jezelf en je naasten kan herstellen. Ons streefdoel is een gezonde balans tussen jou en je partner/ouder/kind.

Wat is traumacoaching?

We hebben allemaal een rugzak waarin we zaken uit het verleden meedragen. Niet erg, tenzij er zaken zijn die we niet volledig verwerkt hebben en die we geen plaats hebben kunnen geven. Dit kunnen recente gebeurtenissen zijn (bv een recent overlijden van een geliefde), of het kunnen zaken zijn van lang geleden waar je niet over geraakt of die nu terug de kop opsteken. Deze belemmeren je om goed te functioneren.

In een sfeer van veiligheid en vertrouwen bespreken we wat je niet verwerkt hebt en via oefeningen wordt dit in beweging gebracht om de energie die daarin vast zat te recupereren voor jezelf. Dit alles in functie van je draagkracht en veerkracht.

Wat is hoogsensitiviteit? Hoe kan ik daarbij geholpen worden?

Hoogsensitiviteit maakt dat je heel erg gevoelig kunt zijn voor prikkels uit je
omgeving. Die kunnen je overweldigen waardoor je soms niet goed weet wat er
met je aan de hand is en hoe je de impact ervan kunt verkleinen.
Hoogsensitiviteit wordt nogal eens als een last gezien maar het is de kunst om er
ook de kwaliteiten van te leren inzien.
Kathleen kan je daar zeker goed bij helpen. Als hoog sensitieve persoon is
Kathleen immers ervaringsdeskundig en heeft ze zelf ook al een lang traject
gegaan aangevuld met diverse gespecialiseerde opleidingen. Daardoor kan
Kathleen je meer info en inzicht geven over reactie patronen, coping
mechanismen, impact op je mentale, sociale en emotionele welzijn en nog veel
meer. Het thema hoogsensitiviteit is zo boeiend dat eens je ermee aan de slag
gaat het leven voor jou niet meer hetzelfde zijn als voorheen.
Hoogsensitiviteit als kracht in je dagelijkse leven inzetten is een doorbraak voor
jezelf.

Wat mag ik verwachten van het intake gesprek?

Het intake gesprek heeft als doel een eerste kennismaking te zijn tussen de klant
en de coach Kathleen Barbier. Je voelt al snel of er een klik is of niet, of een
samenwerking mogelijk is voor jou.
Als coach luistert Kathleen naar jouw vragen en verhaal en zal Kathleen je
oprecht meedelen of ze je kan helpen of je liever doorverwijs naar iemand met
specialisatie in het domein dat jij nodig hebt.
De kennis en ervaring van Kathleen is breed en op die manier heeft ze veel tools
om in te zetten voor een geslaagde, constructieve coaching.
Bij het intake gesprek kan ook een timing en planning worden voorgesteld, zo
krijg je als klant een vooruitzicht, een doel en een idee van de manier van
aanpak. Dat het een boeiende reis wordt, dat is een feit, elke coaching is
boeiend, persoonlijk afgestemd op de klant en met oog op een toekomst met
flow.

Wat kost een coachingsessie?

Standaard vraag ik 50 euro per uur. Soms kan een sessie tot anderhalf uur duren.
Er kan ook gebruik gemaakt worde van loopbaancheques voor loopbaanvragen.
Dan betaal je amper 10 à13 euro per uur. Meer info hierover vind je hieronder. De kostprijs van de sessies krijg je mee na je intake gesprek van 20 minuten wat volledig gratis is. Voor gezinscoaching is dit afhankelijk van het aantal personen dat deelneemt.

Kan ik gebruik maken van loopbaancheques?

Met steun van de VDAB en als lid van het coaching team van Centrum Open Mind bekijk ik samen met jou je loopbaanvraag. Diverse vragen kunnen aan bod komen, van verschuivingen binnen het bedrijf tot veranderen van bedrijf. Ook het thema werknemer blijven of zelfstandige worden kan besproken worden.

We zoeken samen wat je competenties zijn om je carrière een nieuwe wending te geven, meer voldoening te krijgen in je werk en zo jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken.

De Vlaamse overheid ondersteunt dit proces van overwegen, zoeken, en biedt daarom financiële ondersteuning via loopbaan cheques. Via de steun van de overheid, kost loopbaanbegeleiding maar 10 euro voor een sessie van één uur !

Op de VDAB website vind je via volgende link mijn persoonlijke pagina : Info Kathleen op de VDAB website.

We hanteren het VDAB voordeeltarief indien je recht hebt op loopbaancheques.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Meestal varieert dit tussen de 3 en 6 sessies van telkens een uur.

Wat is de wachttijd voor coachingsessie?

Voor een gratis intake gesprek van 20 à 30 minuten kan je direct een afspraak
maken via de kalender en het invulblad. De vrije momenten zijn daar snel terug
te vinden. Klik hier voor je gratis intake.
Ook de vervolgsessies trachten we zo snel mogelijk in te plannen, in
overeenstemming met jouw en mijn agenda.
Voor loopbaancoaching vraag je best zo snel als mogelijk je loopbaancheque aan
via de website van de VDAB. Eens die cheque beschikbaar is kunnen we vrij snel
aan de slag en sluiten de sessies aan op jouw tempo. Deze sessies worden dus
vooraf betaald dmv de loopbaancheque.
Voor life coaching werken we ook op jouw tempo, tussen de sessies is wat tijd
nodig om alles te integreren. Een sessie om de 2 à 4 weken is zeker een courante
frequentie. De sessies worden wel telkenmale contant afgerekend .
Meestal is de wachttijd voor een coachingsessie beperkt en voor dringende
sessies maken we extra tijdsblokken vrij !

Contact